Koja je bila uloga žena u staroj Kini?

Jeff Hunter/Izbor fotografa/Getty Images

Žene u staroj Kini živjele su potlačenim životima, a njihove uloge bile su usredotočene na brigu o svojim muževima, čišćenje, kuhanje i brigu o svojoj djeci. Od žena drevne Kine očekivalo se da će roditi mnogo djece, a većina njih osjećala je pritisak od svojih muževa da rode sina unatoč tome što je bilo izvan njihove kontrole.Malo je žena dobilo posao izvan kuće, a kada bi to i dobile, poslovi su se obično sastojali od šivanja, tkanja i predenja. Neke su seljanke bile prisiljene raditi u polju sa svojim muževima. Bilo kako bilo, bilo je neuobičajeno vidjeti žene drevne Kine daleko od svojih domova.

Žene drevne Kine također nisu imale pravo glasa o tome kako su se udale. Svi su brakovi bili dogovoreni i pažljivo razmatrani. Prije dogovaranja brakova roditelji djece uvijek bi potražili pomoć astrologa. Posao astrologa bio je da se osvrne na karte rođenja djece i utvrdi hoće li dvoje djece biti kompatibilno. U staroj Kini kompatibilnost se temeljila na datumu i vremenu rođenja. Bez obzira na to što astrolog kaže, na ocu je uvijek ovisilo hoće li brak biti odobren.

Kad su žene srele svoje tazbine, naklonile su se i poslužile čaj. To je bio znak da sada pripadaju obitelji svoga muža. Bilo je uobičajeno da su žene postale sluge svojih svekrva.