Što čini atom stabilnim?

Paper Boat Creative/Digital Vision/Getty Images

Atom je stabilan zbog uravnotežene jezgre koja ne sadrži višak energije. Ako su sile između protona i neutrona u jezgri neuravnotežene, tada je atom nestabilan. Stabilni atomi zadržavaju svoj oblik na neodređeno vrijeme, dok nestabilni atomi podliježu radioaktivnom raspadu. Većina atoma koji se pojavljuju u prirodi stabilni su i ne raspadaju se.Jezgra atoma se sastoji od protona i neutrona. Sile unutar jezgre stabilnog atoma su uravnotežene jer jezgra sadrži odgovarajući broj protona i neutrona. Ovi atomi su teoretski otporni na sve oblike raspada osim protonskog raspada, što je hipotetski oblik raspada koji nikada nije uočen u laboratoriju ili u prirodi.

Nestabilni atomi su radioaktivni i raspadaju se nakon određenog vremena. Različiti nestabilni atomi se raspadaju kroz različite procese, kao što je izbacivanje protona ili neutrona; pretvorba protona u neutron ili neutrona u proton; i emisiju viška energije u obliku fotona. U mnogim slučajevima, rezultirajući atom je još uvijek nestabilan. Ovaj atom se zatim ponovno raspada na novi atom. Proces se nastavlja u lancu raspadanja sve dok se ne postigne stabilan oblik.