Kakav je redoslijed operacija s razlomcima?

Izvor slike/Izvor slike/Getty Images

Kada se radi o razlomcima, redoslijed operacija navodi da se prvo izvodi množenje ili dijeljenje, pomičući se slijeva nadesno, a zatim slijedi zbrajanje ili oduzimanje, također pomicanje s lijeva na desno. Iako su zbrajanje i oduzimanje osnovni gradivni blokovi aritmetičkih operacija, oni se koriste samo nakon množenja ili dijeljenja pri rješavanju razlomaka i drugih vrsta izraza.Opće pravilo o redoslijedu operacija vrijedi za većinu jednadžbi, pod uvjetom da sadrže realne brojeve. Kod frakcijskih jednadžbi za rješavanje problema može biti potrebno množenje i dijeljenje. U tom slučaju prvo se vrši množenje, a zatim slijedi dijeljenje. Slično, zbrajanje i oduzimanje mogu biti potrebni za uravnoteženje jednadžbe. Sa složenijim matematičkim izrazima može se promijeniti opće pravilo koje uređuje redoslijed operacija. Kada koristite izraze s eksponentima, na primjer, eksponenti prethode množenju i dijeljenju po redoslijedu operacija. Isto pravilo vrijedi i za jednadžbe s kvadratnim korijenom.

Kada koristite redoslijed operacija, općenito je korisno organizirati simbole grupiranjem. Simboli grupiranja uključuju zagrade, zagrade, razlomke i zagrade. Upotreba simbola za grupiranje za rješavanje jednadžbi uobičajena je kada se radi o dugim i složenim jednadžbama. Također se često koristi u određenim matematičkim disciplinama, kao što je algebra.