Što je razvojni jaz?

Derin Thorpe/Photolibrary/Getty Images

Razvojni jaz je pojam koji se koristi za definiranje razlika između najrazvijenijih i najmanje naprednih zemalja. To je još jedan način upućivanja na nacije koje uživaju status prvog, drugog i trećeg svijeta. Definira koliko su zemlje udaljene u smislu razvoja, gospodarstva i obrazovanja. Razmak u razvoju također se odnosi na hemisfernu podjelu između sjevera i juga.Razvojni jaz se odnosi na demografski, ekonomski i razvojni prostor između naroda. Taj se jaz mjeri na temelju industrijskog napretka i infrastrukturnih sposobnosti zemlje i rangira ga u usporedbi s svjetskim standardima. Uspostavljanjem ovakvog sustava rangiranja, lako je odrediti zemlje koje imaju najbolje rezultate i zemlje kojima je potrebno bolje upravljanje i ažuriranje.

Sve je veći jaz između najvećih nacija na svijetu i onih koji su najsiromašniji i najnerazvijeniji. Mnogi od ovih teritorijalnih podjela definirani su pozicioniranjem u odnosu na ekvator tako da se jaz u razvoju također naziva podjelom sjever-jug. Razlikovanje između nacija prvog i trećeg svijeta omogućuje bolje prepoznavanje područja kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo je mjerenje također korisno za pokazivanje kako se neke regije poboljšavaju dok su druge u padu.