Što uzrokuje električna polja?

Gregory Spencer/E+/Getty Images

Električna polja nastaju privlačenjem i odbijanjem električnih naboja. Električna polja se mjere pomoću volta po metru i ključna su za funkcioniranje uređaja na električni pogon, kao što su televizori, žarulje i računala.Električno polje je uvijek usmjereno od pozitivnih izvornih naboja prema negativnim izvornim nabojima. Kvaliteta privlačenja i odbijanja električnih polja događa se kada balon generira statički elektricitet nakon što se trlja o kosu ili krzno. U ovom slučaju, nabijeni balon privlači suprotno nabijeni balon čak i kada nisu u kontaktu. Jedinica za statički elektricitet stvorena je da opiše beskontaktnu silu uočenu na objektima sa statičkim nabojem i bila je središnja u definiranju koncepta električnih polja, prema The Physics Classroom.

Na intenzitet električnog polja u elektroničkom uređaju, kao što je svjetiljka, utječe napajanje uređaja - što je napajanje veće, to je jači intenzitet električnog polja. Uobičajeno napajanje je izmjenični utikač i utičnica, iako se baterije također koriste za stvaranje električnih polja unutar elektroničkih uređaja. Električno polje je također slično gravitacijskom jer su obje sile koje djeluju na udaljenosti koja razdvaja dva objekta, ili sile koje djeluju na udaljenosti.