Koliko traje mandat senatora?

William Thomas Cain/Getty Images News/Getty Images

Senatori Sjedinjenih Država služe šestogodišnji mandat, iako mogu tražiti ponovni izbor nakon svakog mandata, a ne postoji formalno ili službeno ograničenje broja godina ili mandata koje senator može služiti. Senatori mogu dobrovoljno podnijeti ostavku ili se odlučiti da ne traže ponovni izbor, a Senat ih također može službeno isključiti u slučaju nepravilnosti; u tim slučajevima dvije trećine Senata mora glasati za isključenje, a vrlo je rijetko da dođe do tog procesa. Svaki senator služi zajedno s kolegom senatorom iz iste države, a svaka država u uniji ima dva mjesta u Senatu, kao i dva neslužbena 'senatora u sjeni' iz Distrikta Columbia.Senatori nisu vezani ograničenjem mandata, ali to ne znači da su njihovi mandati kao senatori nužno neograničeni. Svakih 6 godina senatori moraju tražiti ponovni izbor protiv protivnika u svojoj matičnoj državi. U nekim slučajevima, dugoročne senatore koji su služili desetljećima zamjenjuju novoizabrani zastupnici, ali to je rijetka pojava, a senatori obično drže svoje poslove uspješnim ponovnim izborom na duže vrijeme. Viši senatori često se natječu za predsjednika, kao što su to činili senatori poput Johna Kerryja, ili mogu biti imenovani na visoke savezne položaje, poput državnog tajnika.